Complete your purchase

Your order

Item name
Article Processing Charge (APC) / Наплата за обработка на труд (НОТ)

Publication Fee (100 EUR) / Котизација за објавување (100 Евра)

Price 6200 ден
Quantity
Subtotal 6200 ден
Item name Price Quantity Subtotal
Article Processing Charge (APC) / Наплата за обработка на труд (НОТ)
6200 ден 6200 ден

Publication Fee (100 EUR) / Котизација за објавување (100 Евра)

Summary

SUBTOTAL PRICE: 6200 ден
TOTAL: 6200 ден

Billing information

Order notes

Pay with

TOTAL: 6200 ден
X