Article Processing Charge (APC) / Наплата за обработка на труд (НОТ)

Publication Fee (100 EUR) / Котизација за објавување (100 Евра)

ден6200

Fast-track Publication Fee

Fast-track Publication Fee (equivalent to 800 € - EUR)

ден49600

Regular Publication Fee

Publication Fee for regular manuscripts (equivalent to 400 € - EUR)

ден24800

Single gift donation of 10 € (625 DEN)

Can be used for covering expanses per potential donor for buccal swab collection.

ден625

Single gift donation of 10 € (625 DEN)

Can be used for covering expanses per potential donor for buccal swab collection.

ден625

Single gift donation of 50 € (3100 DEN)

Can be used for covering expanses per one potential donor for marrow donor recruitment.

ден3100

Single gift donation of 50 € (3100 DEN)

Can be used for covering expanses per one potential donor for marrow donor recruitment.

ден3100

Single gift of 100 € (6200 DEN)

Can be used for covering genotyping of HLA-DNA per one potential marrow donor.

ден6200

Single gift of 100 € (6200 DEN)

Can be used for covering genotyping of HLA-DNA per one potential marrow donor.

ден6200

Донација од 1000 МКД

Донација за Дарителски регистар на матични клетки

ден1000

Донација од 500 МКД

Донација за Дарителски регистар на матични клетки

ден500

Еднократна донација од 10 евра

Еднократна донација од 10 Евра за НФС - Дарителски регистар за срцевина.

ден625

Еднократна донација од 100 евра

Еднократна донација од 100 Евра за НФС - Дарителски регистар за срцевина.

ден6200

Еднократна донација од 50 евра

Еднократна донација од 50 евра за НФС - Дарителски регистар за срцевина.

ден3100